Quản lý Lưu trú VNPT ORM

Quản lý Lưu trú VNPT ORM

VNPT ORM là hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến hỗ trợ các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan Công an, Thuế, Du lịch dễ dàng quản lý, cập nhật tự động, tức thời tình hình khách lưu trú trên địa bàn. Cho phép cơ sở lưu trú trực tuyến đăng ký thông tin khách lưu trú đến các cơ quan quản lý một cách nhanh chóng, chính xác, thuận tiện.

Lợi ích dịch vụ

 • - Đối với cơ sở lưu trú:
 • :+ Đăng ký lưu trú đơn giản, nhanh chóng, giảm công sức, chi phí đi lại
 • :+ Quản lý, khai thác và lưu trữ thông tin về tình hình khách lưu trú và tình hình kinh doanh
 • :- Đối với cơ quan quản lý
 • :+ Theo dõi được tình hình đăng ký lưu trú, cập nhật tình hình lưu trú trên địa bàn
 • :+ Dữ liệu tập trung với lưu lượng lớn phục vụ nhu cầu khai thác thông tin
 • :+ Hệ thống báo cáo thống kê giúp quản lý thông tin một cách hiệu quả, tiết kiệm công sức và thời gian
Quản lý Lưu trú VNPT ORM

Tính năng dịch vụ

Quản lý Lưu trú VNPT ORM
 • :- Tính năng cho đơn vị quản lý lưu trú
 • :+ Quản lý thông tin lưu trú/tạm trú
 • :+ Quản lý đối tượng
 • :+ Quản lý thông tin thuế
 • :+ Quản lý thông tin du lịch
 • :+ Quản trị hệ thống
 • :+ Báo cáo, thống kê
 • :- Tính năng cho các cơ sở lưu trú
 • :+ Đăng ký thông tin lưu trú
 • :+ Thiết lập cơ sở lưu trú (sơ đồ phòng/tầng/nhóm dịch vụ…)
 • :+ Quản lý điều hành sản xuất kinh doanh
 • :+ Báo cáo thống kê
 • :+ Các tính năng khác; Gửi/nhận văn bản, tin tức, chat, SMS, kết nối máy quét visa, passport…