Quản trị điều hành

Quản trị điều hành

Bộ giải pháp cung cấp các sản phẩm dịch vụ phục vụ cho công tác điều hành quản trị của doanh nghiệp. Bao gồm các sản phẩm dịch vụ phần mềm cơ bản, dịch vụ hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Giải pháp cốt lõi của DN

Giải pháp cốt lõi của DN

Bao gồm các phần mềm công nghệ...
Dịch vụ Hạ tầng

Dịch vụ Hạ tầng

Bao gồm các sản phẩm dịch vụ Viễn...